תפילה ממרן ה"פלא יועץ" זי"ע לביטול עין הרע

כפי כל דבר ביהדות, גם לעין הרע יש פתרון על ידי פניה ישירה לבורא עולם ובקשה ממנו שיסיר את ה"עין הרע". התפילה נגד עין הרע מועילה ביותר וכפי שכתב בספר הקדוש "פלא יועץ" (ערך 'עין הרע'): "ועל הכול תפילה עושה פירות, כי אלוקינו מרחם שומע תפילת כל פה והוא המציל את עמו ישראל מעין הרע ומכל דבר רע".

לאור דבריו הברורים והנפלאים הבאנו לכם תפילה נפלאה שחיברה בעל ה"פלא יועץ" המועילה להמון דברים ובכללם מועילה היא לעין הרע. וכפי שהוא כותב (ערך 'בית הכנסת') יש לאומרה בכל יום בבוקר בעת שהולך לבית הכנסת.

וזה נוסח התפילה:

הריני הולך לבית הכנסת ליחדא שמא דקודשא בירך הוא (בבקר) בדרועא ימינא (ובערב) בדרועא שמאלא. ואני מוכן ליתן צדקה לעשות נחת רוח ליוצרינו לעילוי שכינת עוזנו ולכפרת עוונותיי ועונות אבותי, ולעילוי נשמתם ולעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס כדי שזכות רבי מאיר בעל הנס יגן בעדנו שנעבוד את בוראנו עבודה שלימה עבודה תמה לאורך ימים ושנות חיים ולא תאונה אלינו רעה ונגע לא יקרב באהלינו, וכדי שבזכות רבי מאיר יהיה כל זרעי זרע קדש זרע אנשים שלמים במידות ובדעות ובכל מיני שלימות אלק"א דרבי מאיר ענני, אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך, בבית אלקים נהלך ברגש, מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשבעה בהקיץ תמונתך.

אחרי שאמרת תפילה זו הנך יכול להיות רגוע. אך לפי הכלל הידוע "תפילה עושה מחצה" כמובן שתמיד כדאי גם להוריד את העין הרע על ידי עופרת, וכפי שאפשר להסיר את העין הרע על ידי הגאון המקובל הרב יצחק ווייס שליט"א על ידי פניה כאן באתר.

השאר פרטים ונחזור אליך