תפילות ולחשים נגד עין הרע

עין הרע היא מהדברים הגרועים ביותר בעולם, עד שמובא בגמרא על כך שאם בודקים מאה אנשים שמתו, מדוע הם נפטרו מהעולם, ימצאו שתשעים ותשעה מתו מעין הרע ואחד מת כדרך העולם – בזמנו.

אם כן מה טוב ומה נעים להתפלל לפני בורא העולם תפילות נגד עין הרע , בכדי שלא תפגע בנו עין הרע שאנשים מכניסים בנו, וה' בודאי ישמע את תפילתנו ויבטל מאתנו את העין הרע שאנשים מכניסים בנו.

גם בספר המוסר הידוע "פלא יועץ" כותב – אחרי שמביא כמה וכמה סגולות המבטלות עין הרע – כי התפילה היא הדבר שעוזר ביותר, וזה לשונו (ערך עין הרע): "ועל הכול תפילה עושה פירות, כי אלוקינו מרחם, שומע תפילת כל פה, והוא המציל את עמו ישראל מעין הרע ומכל דבר רע".

לכן הבאנו לפניכם מספר תפילות ולחשים נגד עין הרע – תתפללו ותיוושעו!

ועם זאת חשוב גם לבצע את התיקון של הסרת עין הרע על ידי עופרת, ניתן להשאיר פרטים כאן באתר ונחזור אליכם לביצוע התיקון.

תפילה קצרה נגד עין הרע בדוק ומנוסה!

אנחנו מאמינים כי אינכם רוצים שתשרה עליכם עין הרע, הרי עין הרע מזיקה לכל אדם, ויכולה להביא כל מיני חולאים ומקרים רעים על האדם והקרובים

לחש נגד עין הרע

לחש נגד עין הרע מספר עבודת הקודש – כף אחת להחיד"א לחש הוא נוסח שאומרים אותו ועל ידו קורים כל מיני דברים, לדוגמא יש לחש

השאר פרטים ונחזור אליך

Call Now Button