ספירת אנשים גורמת לעין הרע

ספירת אנשים היא אחת הסיבות המרכזיות לעין הרע

המכשול בספירת אנשים

כל אחד מאתנו יוצא לו אין ספור פעמים שהוא צריך לספור אנשים, פעמים זה קורה לפני תחילת מניין, כשרוצים לספור האם כבר התאספו עשרה בני אדם, ופעמים זה סתם בתכנית חברתית וכדומה.

הרבה לא יודעים, אך יש איסור חמור מבחינה הלכתית לספור בני אדם, היות ואם סופרים בני אדם עלול זה לגרום לעין הרע על האנשים הנספרים. כפי שמוצאים שהיה בימי דוד המלך, שדוד המלך ספר את בני ישראל, ועל ידי זה פרצה מגיפה בעם ישראל ממנה נפלו חללים רבים, עד שדוד המלך תיקן שיאמר כל אחד מבני ישראל מאה ברכות, ועל ידי שתיקן זאת, אכן נעצרה המגיפה.

 

מקור לעין הרע בגמרא וביהדות

המקובל בעל ה"תולדות יצחק" שהיה דודו של "מרן הבית יוסף" שואל בספרו (שמות ל, יב-יג) איך המניין משליט עין הרע בנמנה בטבע, ולאיזו סבה. ומבאר שהיות שאומר המונה וכן כל מי שיודע את אותו המניין כמה רבים מאד הם ישראל הנמנים, לכן נופלת בו עין הרע.

עין הרע גורמת למוות ולמחלות קשות

וממשיך לבאר כיצד הורגת "עין הרע" את האדם, עד כדי כך שאמר האמורא רב (בבא מציעא קז, ב), 'כל חולי', זו "עין רעה", שכל החוליים תלויים בה. וכפי שאומרת הגמרא שרב אמר כך, משום שידע זאת בבירור, שהרי רב נזדמן לבית הקברות, ויודע היה ללחוש על הקברות ולהבין בכל קבר וקבר באיזו מיתה מת האדם הקבור שם, ואם בזמנו מת או שקודם זמנו מת על ידי עין רעה, ואמר רב: "תשעים ותשעה מן המתים בעין רעה מתו!!!", ואחד מת בדרך ארץ – שבהגיע זמנו למות מת.

ומסביר כיצד הורגת העין הרע את האדם, שהאדם שיש לו עין רעה על אדם אחר יוצאים מעינו אדים רעים הנכנסים לעין האדם שעליו נותן את עינו הרעה, ועולים האדים למוחו והורגים אותו.

 

מעלת עין טובה

לסיום נסיים בדבר טוב. האדמו"ר בעל הפני מנחם מגור (כת"י תחילת פרשת ואתחנן) מביא משמו של אדמו"ר האמרי אמת מגור. שאם עין רעה היא דבר כל כך גרוע, עד כדי כך שתשעים ותשעה מהמתים מתים מעין הרע. הרי מידה טובה מרובה בהרבה ממדה רעה, ואם כן, עלינו ללמוד עד כמה יכולה עין טובה לתקן, להועיל ולעשות טובה לחבר על ידי שיש עין טובה עליו.

לכן מה מאוד נשתדל לא לקנאות חס וחלילה בחבר, אלא תמיד נפרגן לחברינו שהכול יהיה לו טוב ומצוין.

אני מרגיש עלי עין רעה, מה עושים?

אחת הדרכים המועילות ביותר להסרת עין הרע, היא הוצאת עין הרע בעופרת, ניתן להשאיר פניה כאן באתר, והמקובל הרב יצחק וויס, יערוך עבורך טקס להסרת עין הרע בעופרת, ויחד עם תפילה נגד עין הרע תזכו בעז"ה לבריאות ופרנסה והרבה נחת. אמן.

 

השאר פרטים ונחזור אליך