מה ההבדל בין 'עין הרע' ל'עין רעה' ?

 

כולנו יודעים  על המושג "עין הרע", אך איננו יודעים את ההבדל בין 'עין הרע' ל'עין רעה', מלכתחילה הכול נראה אותו הדבר, וכי מה כבר הבדל לבין אם האות ה' נמצאת בתחילת התיבה או בסופה, לכן נציץ קצת בספרים ונראה האם פירושם זהה או שונה.

ראשית נציין כי בהרבה מן הספרים לא חילקו בין 'עין הרע' ל'עין רעה' ולפעמים כותבים הם כך ולפעמים כותבים הם כך אך כוונתם זהה.

אמנם חידוש מצאנו בספר "הון עשיר" לגאון המקובל רבי רפאל עמנואל חי ריקי מאיטליה – מחבר הספר הקבלי "משנת חסידים", שפירש כי כוונתם שונה בתכליתה ומורה על שני דברים שונים במהותם.

את פירושו כותב הוא על המשנה באבות (פרק ב משנה יב) האומרת: "רבי יהושע אומר 'עין הרע' ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם". וכה מבאר:

'עין הרע' הוא לשון זכר, ו'עין רעה' הוא לשון נקבה. 'עין רעה' בלשון נקבה מורה על הקמצן שעינו רעה בשלו ואינו מוכן להוזיל מכספו לפעמים אף לו עצמו, גם הוא עינו מעוניין שאחרים יוציאו את כספם לצורך דברים נחוצים. בקיצור הוא אוהב שהכסף נשאר עמוק בכיס.

ו'עין הרע' בלשון זכר מורה על האדם הרע שלא מסוגל לראות טוב על האדם, בכך משליט הוא את הרוע בעולם וגורם ל'עין הרע' שתשלוט בעולם, ותזיק לאנשים תחלה ותמית אנשים, תפסיד את ממונם וזהבם.

הוא גם מסביר למה 'עין רעה' הוא בלשון נקבה, ו'עין הרע' הוא בלשון זכר. והוא כי האישה צרת עין היא, כפי שידוע פירוש רש"י כי גם שרה אימנו הצדקנית היו עיניה צרות באורחים. לכך היות וזה טבע הנשים לכך זה בלשון נקבה.

לעומת זאת 'עין הרע' מגיעה מאכזריות ואכזריות נמצאת יותר אצל הגברים, נשים הרי רחמניות הנה, לכך מדה מגונה זו השולטת יותר אצל הגברים נכתבה בלשון זכר.

הפלא ופלא!אולי נלמד מכך, כי העין הרע ממנה אנו כה חוששים מגיעה בעיקר על ידי הגברים ולא על ידי הנשים, מאחר והנשים רחמניות הן ואינן מכניסות כל כך 'עין הרע'.

 

בכל מקרה אם חוששים אתם מ'עין הרע' ניתן לפנות כאן באתר להגאון המקובל רבי יצחק ווייס שליט"א כדי שהוא יוציא את העין הרע על ידי עופרת כפי שקיבל הוא מדורי דורות של מקובלים את הדרך המועילה ביותר להוצאת ה'עין הרע'. 

 

השאר פרטים ונחזור אליך