חמסה עליך! – כל מה שרציתם לדעת אודות סגולת ה"חמסה"

נפוץ מאוד בקרב האוכלוסייה להשתמש ב"חמסה" כנגד עין הרע. וכמו דברים רבים גם בזה מרוב שאנחנו מכירים זאת היטב איננו טורחים לברר אודות הסגולה, מהיכן מקורה, ומי גילה אותה ועוד.

לכן ליקטנו כאן עבורכם מספר פרטים אודות הסגולה הנפלאה שהתפשטה מאוד בקרב העם, דבר המעיד מאוד על נכונותה, וכפי שידוע הפתגם לכל "אם בני ישראל אינם נביאים, בני נביאים הם" ולכן אם סגולה זו התפשטה כל כך בקרב העם מוכרח להיות שהיא סגולה נכונה וטובה – הרי בני נביאים אנחנו!

מקורה הטהור

ראשונה מוצאים אנו מקור לסגולה זו בספרו של הגאון המקובל מרן רבי יוסף חיים אזולאי – החיד"א זי"ע. החיד"א מפליא לדבר אודות סגולה זו בספרו "פתח עינים" על מסכת ברכות (דף כ, א) שם מאריך אודות ה"עין הרע" ובכך שהמספר 5 מסוגל מאוד בכדי להינצל מעין הרע, ובין הדברים כותב גם כך: "ולכן נוהגים לינצל מעין הרע לעשות ה' של כסף… וכן נוהגים לומר "חמשה" לינצל מעין הרע".

מכאן הבין מרן הבן איש חי זי"ע כי יש מקור גדול לסגולת ה"חמשה" הידועה בצורת כף היד, וכפי שכתב בספרו בן איש חי (שנה שניה פרשת פינחס): "והגאון חיד"א ז"ל כתב, 'מנהג העולם לומר חמשה', ולכן תולין עץ מצויר בו צורת כף שיש בו חמשה אצבעות וחקוק עליו אות ה'".

הרי לנו מקור מצוין לסגולה נפלאה זו, מקור מגדולי ומאורי עולם. לכן אין זה פלא שהתפשטה הסגולה עד למאוד בקרב עמנו.

פישרה של הספרה 5 נגד עין הרע

אחר שיודעים אנו שמקורה טהור, ננסה להבין במעט מה יש בסגולה זו, ומה הקשר בין המספר 5 לעין הרע?

הגאון המקובל רבי אליעזר פאפו זי"ע עומד על נקודה זו בספרו "דמשק אליעזר" (מערכת ט' אות יד) ומבארה באופן מיוחד, ואלו הם תוכן דבריו: חמשה חומשי תורה הם כנגד מילות הפסוק (בראשית מט, כב) "בן פורת יוסף בן פורת" שאלו החמשה הם "עלי עין" [המשך הפסוק הנ"ל] – כנגד עין הרע.

לפי זה מסביר גם את המנהג היהודי להרים את היד ולומר "עלי עין" שכן ביד ישנם 5 אצבעות, שהם נגד עין הרע ולכן אומרים: "עלי עין", שכן המספר 5 עובד חזק לבטל את העין הרע.

לפי זה הוא גם מסביר את המנהג לשים אות ה' מכסף טהור בעריסת התינוק, שזהו גם כן כדי שהאות ה' תבטל את העין הרע.

ה"חמשה" אצל יהודי עיראק

לסיום נביא פרט מעניין כפי שכתב י' אבישר בספרו "החתונה היהודית בבגדאד ובנותיה", כי אצל יהודי עיראק היה מנהג שקודם החתונה היו שולחים חתיכות ממתקים לכלה, ואת אחת החתיכות היו עושים בצורת כף היד, וזאת כדי לסמל שיהיה זה כנגד מזיקים וכנגד עין הרע.

ואם לא בא לי להסתובב כל היום עם "חמסה, מה עושים?

אחת הדרכים הטובות ביותר להסרת עין הרע, היא התכת עופרת, ניתן להשאיר פניה כאן באתר, והמקובל הרב יצחק וויס, יסיר מעליך את העין הרע ע"י עופרת, ויחד עם תפילה נגד עין הרע תזכו בעז"ה לבריאות ופרנסה והרבה נחת. אמן.

השאר פרטים ונחזור אליך