הסרת עין הרע – סגולה חזקה לפרנסה בריווח

עין הרע מזיקה את הפרנסה

הרבה מן הבעיות בעולמנו מגיעות בשל עין הרע. "עין הרע" פירושה – שבן אדם כל שהוא לא מפרגן לשני כשיש לו משהו, ולכן בצרות העין שלו הוא מכניס עין הרע בבן אדם או בחפציו ובכך הוא מזיק את אותו אדם.

חוסר הפרגון נובע בשל הקנאה הגדולה שיש לאותו אדם על חברו, היות והוא לא מסוגל לקבל את הרעיון שלחבר שלו יש משהו, שלו עצמו אין! דבר זה יוצר אצלו בלב קנאה כה גדולה עד שהוא חושב לעצמו: "הלוואי ומה שיש לחברי ייהרס, יישרף, ינזק. העיקר שלו יהיה לו משהו שהייתי רוצה שיהיה אצלי".

מחשבה זו אינה נשארת בגדר מחשבה, אלא יש לה כוח להרוס ולהזיק את חברו או את הדבר או החפץ שיש לחברו.

בהקשר זה יש סיפור ידוע, על מלך אחד שאמר לאחד מנתיניו מוכן אני לתת לך מה שרק תחפוץ, כסף או רכב, יהלום או מיליון, אבל בתנאי אחד, "מה שאתה מקבל חברך לעבודה מקבל כפול". התחיל לחשוב אותו אדם, מה אני יכול לבקש? אבקש רכב? חברי יקבל שתים. מיליון דולר? חברי יקבל שתי מיליון. יהלום? חברי יקבל שתי יהלומים. עשר יהלומים? חברי יקבל עשרים. לבסוף נפל בליבו רעיון, "אבקש מן המלך שיוציא ממני עין אחת", ובכך לחברו יוציא המלך את שני עיניו.

סיפור זה ממחיש בעבורנו עד כמה גדולה הקנאה שיש לאנשים אחד מהשני, עד שהיה מוכן אותו אדם, שיוציאו לו עין אחת כדי שחברו לו יקבל יותר ממנו.

הגדולה שבעין הרע היא עין הרע על כסף ועושר שיש לשני, כי אחד מהדברים שהכי קשה לבן אדם לפרגן זה – "כסף", בני אדם לא מסוגלים לראות כיצד לחבריהם יש כסף, וודאי שאינם מסוגלים לראות כשיש להם הרבה כסף.

לכן, יש אנשים שאוהבים להצטנע מעט עם כספם וזהבם, ואינם קונים את הרכב הכי עדכני, או את הווילה הכי טובה, כי הם פשוט חוששים מעין הרע.

הגמרא אומרת שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, וכוונת הגמרא לומר שאם יש לך משהו טוב, עדיף שתחביא אותו ותעלים אותו מעין אנשים אחרים, בגלל שאם אנשים יראו את אותו הדבר, הם יכניסו בו עין הרע בגלל הקנאה שיש להם כלפיך בראותם שיש לך את אותו החפץ, ועל ידי העין הרע אותו חפץ או כסף יינזקו.

דבר מעניין בהקשר לכך, אנו רואים אצל יעקב אבינו כשברך את מנשה ואפרים נכדיו – בניו של יוסף בנו. הרי ידועה ברכתו של יעקב לנכדיו – מנשה ואפרים. וזו היא הברכה שברך אותם: "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ".

מי ששם לב מבחין כי יעקב בברכתו ברכם במילים "וידגו לרוב בקרב הארץ", ובכן מהי פשר המילה "וידגו". לכן חז"ל מלמדים אותנו כי "וידגו" הוא מלשון "דגים". כלומר, יעקב בירך את מנשה ואפרים שיפרו וירבו כמו דגים.

כעת נשאלת השאלה, מה הרעיון לפרות ולרבות כמו "דגים"? את ההסבר לכך מוצאים אנו גם בדברי חז"ל, כשהם מבארים, שעל דגים אין שורה עין הרע, ולמה? בגלל שהדגים נמצאים בים ואנשים לא רואים אותם, ואין הם יכולים להכניס בהם עין הרע. וזו הברכה שבירך אותם יעקב, שיפרו וירבו כדגים שאין בהם עין הרע.

בכל אופן רואים אנו מדברי חז"ל, שבדבר שאין אנשים רואים לא שורה עין הרע. לכן מומלץ מאוד לכל אחד, לא להפגין יתר על המידה את כספו וזהבו, כדי שלא תשרה בו עין הרע.

מכל דברים אלו אנו רואים שאדם שנכנסת בו עין הרע, העין הרע מזיקה אותו ואת פרנסתו, שהרי אדם שיש לו פרנסה טובה, ואחד מהאנשים באזורו אינו מפרגן לו על כך שיש לו הרבה כסף, או שאינו מפרגן לו שיש לו איזה רכב יוקרתי, הוא מכניס בו עין הרע והעין הרע מזיקה את פרנסתו או את רכבו.

הוצאת עין הרע – סגולה לפרנסה

ואם עין הרע מזיקה את הפרנסה, אז אנו הרי יודעים שמידה טובה מרובה ממידת הפורענות, ולכן כמו שעין רעה מזיקה לפרנסה, הרי לנו שהסרת עין הרע מועילה לפרנסה ומסוגלת מאוד להצלחה בפרנסה ובכל העסקים.

לכן מומלץ לכל אחד ואחת להוציא את העין הרע שיש עליו. כפי שישנם אנשים שיש להם קבלה מיוחדת כיצד מוציאים עין הרע על ידי עופרת.

סוד זה עובר במשפחתם דור דור, מאב לבן בסודי סודות, וכפי שרואים מצליחים הם להוציא את העין הרע, ואנשים שהוציאו להם עין הרע מרגישים כמי שהתחילו את החיים מחדש.

כשמוציאים את העין הרע על ידי עופרת אפשר גם לדעת כמה עיניים הכניסו, והאם הייתה עין הרע גדולה או קטנה

ולכן, אם אתם חוששים שניזוקתם מעין הרע של אנשים אחרים, ופרנסתכם נפגעה לאחרונה, אתם מוזמנים להוציא את העין הרע על ידי פניה להרב יצחק ווייס שליט"א שהוא מהמומחים הגדולים בתחום, והוא קיבל את את הסוד כיצד להוציא זאת מרבנים ורבניות גדולים מאוד.

ולהשלמת העניין ניתן להוסיף  תפילה נגד עין הרע המקובל מצדיקים שעוזרת לתהליך של הוצאת העין הרע.

ובזכות זה תזכו לפרנסה בריווח.

השאר פרטים ונחזור אליך