הידעת? עצימת עין אחת, היא אחת מהדרכים ליצור עין הרע!

כיצד בלעם ניסה להכניס "עין הרע" אצל בני ישראל?

בפרשת בלק מסופר על כך שלפני שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל שכר מלך מואב – בלק בן ציפור את נביא אומות העולם – בלעם – כדי שבלעם יקלל את בני ישראל ובכך לא יוכלו לכבוש את ארץ ישראל מידם.

בלעם שהיה נביא אומות העולם היה גדול בכוחות הטומאה, ובהם רצה להזיק את ישראל. אך את נזקיו רצה לעשות על ידי "עין הרע" שיכניס בעם ישראל. אמנם הקדוש ברוך הוא לא נתן לבלעם להכניס עין הרע בעם ישראל ובכך ניצלו מתכניותיו הזדוניות.

ובכן כיצד ניסה בלעם להכניס עין הרע בבני ישראל?

בספר 'אור פני משה' מבאר זאת, שהרי ידוע שמי שרוצה להכניס עין הרע אצל חברו צריך הוא לעצום עין אחת ואז יכול הוא לראות במדויק את חברו וכך יכול הוא להטיל בו עין הרע, לכן בלעם שהיה עיור בעין אחת כפי שכתוב בתורה (במדבר כד, ג): 'נְאֻם בִּלְעָם בְּנוֹ בְעֹר וּנְאֻם הַגֶּבֶר שְׁתֻם הָעָיִן', היה יכול להביט במדויק על בני ישראל כדי להכניס בהם עין הרע.

כעין זה מביא החיד"א זצ"ל בספרו פתח עינים (בבא בתרא דף ס, א) דבר פלא, והוא כי כשאדם רוצה שתשרה עליו רוח טומאה צריך הוא לסגור את אחת מעיניו, כי הנה כתבו המקובלים כי כל האיברים שיש מהם שנים כמו העיניים האוזניים וכדומה, אחד מהן רומז למדת הרחמים ואחד מהן רומז למדת הדין. ובכך על ידי שעוצם הוא את עינו מדין הרחמים מסתלקת ונשארת רק מדת הדין, לכך אם עוצמים עין אחת שורה רוח הטומאה ויכולה להזיק.

לכן בלעם שהיה עיור ושרתה עליו רוח הטומאה רצה להזיק את בני ישראל אמנם הקדוש ברוך הוא רצה להציל את בני ישראל לכך שרתה על בלעם באותה העת רוח הקדושה כל הזמן ובכך לא יכל להזיק את בני ישראל.

וזהו שאומר הפסוק (במדבר כד, ב): 'וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים'. כלומר שבלעם נשא את עיניו כדי להזיק את בני ישראל על ידי רוח הטומאה שתשרה עליו על ידי עצימת העין אך – 'ותהי עליו רוח אלוקים' ולא הצליח להזיק את בני ישראל.

*

אם אתה חושש שאחד הכניס בך "עין הרע" על ידי עצימת עין אחת, אתה יכול לפנות כאן באתר לגאון המקובל רבי יצחק ווייס שליט"א שיסיר ממך את ה"עין הרע" עם עופרת כפי שקיבל במסורת של כמה דורות של מקובלים את אופן הוצאת ה"עין הרע".

השאר פרטים ונחזור אליך