איך עושים "עין הרע"? ומה רע בה?

 

חוסר האמונה גורמת לעין הרע

עין הרע נוצרת על ידי אנשים, על ידי כך שאנשים לא מפרגנים לחבריהם הם מזיקים לו מאוד, והכל בגלל מעט קנאה ותחרות.

קנאת אדם בחברו מונעת על ידי חוסר האמונה בהקדוש ברוך הוא, שהרי אם כל אדם היה מאמין שכל מה שיש לו הוא הטוב ביותר שה' נותן לו, ואם אין לו אותו סימן הוא שה' אינו רוצה שיהיה לו את זה כי אין זה טוב שזה יגיע אליו, לא היה מקנא אף אדם במה שיש לחברו, מאחר ואם אין לו את הדבר הזה סימן שאין זה טוב בשבילו.

 

גנות העין הרע אצל חכמי ישראל

חכמינו זכרונם לברכה גינו מאוד את העין הרע, וכתבו על כל המון דברים, לכן נביא כאן מעט מאותם מאמרי חז"ל המדברים בגנותה של עין הרע.

 

"רבי יהושע אומר, "עין הרע", ויצר הרע ושנאת הבריות – מוציאין את האדם מן העולם".

(משנה מסכת אבות פרק ב משנה יא)

"עין הרע כיצד, שלא תהא עינו של אדם צרה במשנתו של חבירו. מעשה באדם אחד שהיתה עינו צרה במשנתו של חברו, נתקצרו חייו ונפטר והלך לו".

(מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק טז)

"רבי יהושע אומר, "עין הרע" ויצר הרע ושנאת הבריות – טורפים את האדם מחיי העולם הזה ומחיי העולם הבא"

(מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ל)

עין הרע בקבלת התורה

אפילו בדברים רוחניים רואים אנו ששולטת עין הרע.

וכפי שהגמרא אומרת שה' אמר למשה רבינו, כי את הלוחות השניות שנתן לעם ישראל אחרי חטא העגל, לא יתן אותם בפרסום גדול כפי שנתן את הלוחות הראשונות, שכידוע כל העולם כולו שמע על נתינתם, וכל העולם היה שקט, ושמעו בכל העולם את הקולות וברקים שהיו בעת מתן תורה, אלא ייתן אותם בשקט.

והוא משום שהלוחות הראשונות ניתנו בפרסום, ולכך נכנסה בהם עין הרע, שגרמה בסוף לכך שנשברו. אך את הלוחות השניות נתן הקדוש ברוך הוא בשקט ובצינעה, ולכן לא נשברו לבסוף שהרי לא הייתה בהם עין הרע.

הרי לנו עד כמה גנותה של העין הרע עד ששיברה את הלוחות וגורמת לכל הרעות בעולם.

לכן תמיד נשתדל לפרגן לחברנו ולהתעלות מעט מאנוכיותנו הסובבת אותנו תמיד, ובזכות זה נזכה כולנו לחיים בריאים ומאושרים, לנו ולכל חברינו.

אז איך מוציאים "עין הרע"?

אחת הדרכים הטובות ביותר להסרת עין הרע, היא הסרת עין הרע בעופרת, ניתן להשאיר פניה כאן באתר, והמקובל הרב יצחק וויס, יערוך עבורך טקס להסרת עין הרע בעופרת, ויחד עם תפילה נגד עין הרע תזכו בעז"ה לבריאות ופרנסה והרבה נחת. אמן.

השאר פרטים ונחזור אליך